Възможности за финансиране

  • Стоково финансиране на за складените активи при гъвкави условия, вкл. гратисен период и променливи погасителни вноски;
  • Финансиране на тестови и демо активи;
  • Финансиране на Собствени общи лизингови нужди при атрактивни условия.