topimg

Предимства      

 • Ползване на лизинговия актив без носене на риск за Лизингополучателя към остатъчната стойност на актива в края на договора;
 • Месечните лизингови вноски се признават за счетоводен разход на Лизингополучател;
 • Месечните вноски включват услуги за осигуряване нормалното ползване на автомобила през срока на договора, съобразено с изискванията и необходимостта на клиента;
 • Оптимизиране и сигурно планиране на разходите в дълъг времеви хоризонт за Лизингополучател;
 • Администриране и управление на осигурените разходи и услуги през срока на договора от страна на Лизингодателя;
 • Заплащане на лизинговите разходи на ежемесечна база.        

Пакети

Пакет Основен – включва следните разходи и услуги:

 • Регистрация на лизингов актив;
 • Годишен данък ППС;
 • Услуга „Помощ на пътя“.

Пакет Премиум - включва следните разходи и услуги:

 • Всички услуги от пакет Основен;
 • Закупуване, монтаж, демонтаж и хотел на гуми;
 • Годишен технически преглед;
 • Годишна винетна такса;
 • Сервизна поддръжка, съгласно предписанията на производителя, с различни нива на покритие.

Пакет Ексклузив -  включва следните разходи и услуги:

 • Всички услуги от пакет Премиум;
 • Предоставяне на заместващ автомобил;
 • Предоставяне на услуга „Управление и логистична поддръжка на Автопарк“.

Условия

 • Тип лизингово финансиране: оперативен лизинг с включени разходи по ползване на лизинговия актив;
 • Лизингополучатели: юридически лица и еднолични търговци;
 • Подходящ за автомобили, транспортни средства и подемна техника;
 • Срок на финансиране: от 3 до 5 г.;
 • Парична гаранция: съгласно конкретното одобрение за финансиране. (Паричната гаранция подлежи на възстановяване след изтичане на срока на договора);
 • Пакети от услуги: предефинирани или по избор от клиента;
 • Лизингови вноски: анюитетни и включват избрания от лизингополучателя пакет услуги;
 • Върху размера на месечните лизингови вноски се начислява и дължи ДДС
 • Валута на месечните лизингови вноски: евро /ЕUR/;
 • Валута на плащане на лизинговите вноски – в евро или лева /EUR/BGN/.

Необходими документи

 • Искане за лизингово финансиране;
 • Баланс, отчет за приходи и разходи и данъчна декларация на лизингополучателя за последните 2 години;
 • Кратка презентация за дейността на дружеството.
 • Копие от офертата на доставчика за лизинговия актив, предмет на лизинговата сделка;
 • Копия от личните карти на представляващия дружеството – лизингополучател и солидарни длъжници.

Свържете се с нас

Пишете ни

Споделете вашата обратна
връзка или ни попитайте

Обратна връзка
Среща с консултант

Запазете час за среща в удобни за вас време и клон.

Нашите офиси и клонове