topimg

Предимства

 • Възможност за предоставяне на лизингов план със сезонни лизингови вноски;
 • Атрактивно ниско самоучастие с възможност за 0% първоначална вноска;
 • Конкурентен лихвен процент;
 • Минимална еднократна комисиона за обслужване;
 • Възможност за по-дълъг от стандартния петгодишен лизингов срок;
 • Възможност за дигитално отдалечено подписване на договора за лизинг.

Условия

 • Тип лизингово финансиране: финансов лизинг с отворен или финансов лизинг със затворен край;
 • Лизингополучатели: Земеделски производители и юридически лица;
 • Активи за финансиране: нови и употребявани селскостопански активи;
 • Минимална стойност на лизинг: от ЕUR 10 000 без ДДС;
 • Възможност за 0% първоначална вноска (за нови активи);
 • Лихвен процент: по договаряне (в зависимост от финансовото състояние на компанията);
 • Срок на финансиране: до 72 месеца (за нови активи);
 • Остатъчни стойности в края на лизинговия срок: в зависимост от вида лизингов договор /с отворен или затворен край/ и според лизинговия срок;
 • Валута на финансиране: в евро /EUR/;
 • Валута на плащане на лизинговите вноски – в евро или лева /EUR/BGN/.

Необходими документи

 • Искане за лизингово финансиране на селскостопанска техника;
 • Баланс, отчет за приходи и разходи и данъчна декларация за последната година за приходите и разходите за последната година и междинни отчети за текущата;
 • Документ, удостоверяващ вписването на производителя в съответните регистри на Министерство на земеделието и храните;
 • Копие от офертата на доставчика за оборудването, предмет на лизинговата сделка;
 • Удостоверение за наличие/липса на задължения от органа по приходите по чл. 87, ал. 6 от ДОПК;
 • Копия от личните карти на представляващия дружеството – лизингополучател и солидарни длъжници

Свържете се с нас

Пишете ни

Споделете вашата обратна
връзка или ни попитайте

Обратна връзка
Среща с консултант

Запазете час за среща в удобни за вас време и клон.

Нашите офиси и клонове