Партньорство с ОББ Интерлийз

 • Атрактивни финансови параметри за Вашите крайни клиенти; 
 • Възможност за обезпечаване на сделките чрез финансови инструменти на ЕС като COSME, InnoFinn и др.;
 • Бързина и гъвкавост в обработката на Вашите запитвания;
 • Разработване на продукти спрямо нуждите на доставчика; Богат опит в участието в публични търгове;
 • Широки познания във всички правни аспекти на доставката/ ИНКОТЕРМС, в правата на собственост / права на защита на сделката с движими активи;
 • Богат опит при финансирането на сделки с доставка на движими активи от ЕС; митническо оформяне и други в случай на доставки извън ЕС;
 • Финансиране на ДДС при закупуване на активи от български доставчици;
 • Пълноценно Застраховане на активите при преференциални условия;
 • Квалификация и опит при Регистрация на превозни средства, строителни & селскостопански машини и др.; 
 • Признат партньор в управление на Автопарк;
 • Бърза и сигурна комуникация посредством собствен уеб базиран софтуер.