Иновации

ОББ Интерлийз успешно интегрира и заработи с платформата QLIK SENSE

04.06.2020

ОББ Интерлийз реализира успешно Business Intelligence проект, чрез който не само дигитализира репортинга си в частта „Нов бизнес“ и „Портфейл“, но и впоследствие постига забележителен растеж. Иновативното решение е основано на платформата Qlik Sense и е внедрено от консултантската компания Balkan Services.

„Имахме нужда от автоматизация на целия репортинг процес по отношение на новия бизнес на компанията, тъй като в последните години след придобиването ни от KBC Груп акцентираме изключително върху неговото развитие, за да отговаряме на груповите изисквания и да постигаме своите цели. Преди разчитахме основно на ръчни обработки на бази данни, които извличахме през Excel, а това отнемаше много време и ресурс. Докато сега, чрез Qlik Sense, ние имаме възможност да се съсредоточим върху анализа на данни. Той ни помага да базираме нашите управленски решения на актуални данни, поднесени по много по-видим начин, което увеличава бързината за вземане на решение, съответно и конкуренто-способността на компанията като цяло. За да бъдем лидер на пазара, на нас ни трябваше конкурентно решение и затова се ориентирахме към този проект“.

Коментира Златина Йотова, финансов директор в ОББ Интерлийз.

BI платформата засега е насочена да предоставя справки, анализи, графични и статични визуализации, свързани с отчитането на продажбите и работата на търговците, със застраховането на активите, с оценяване динамиката на портфейла и пазарния дял на компанията. Цялата тази информация се актуализира по два пъти на ден и е достъпна онлайн в едно единствено приложение, което може да се ползва на всяко устройство. С помощта на автоматизацията, предлагана от новите инструменти, специалистите в ОББ Интерлийз сега могат да се фокусират основно върху резултатите и анализа на самите данни. По този начин системата им позволява да поддържат реална картина за състоянието и развитието на бизнеса, както и да следят доколко заложените цели и бюджети се изпълняват. На свой ред това им помага по-лесно да вземат правилните решения в точния момент, както и навременно да откриват проблемите. В крайна сметка цялостният резултат от внедряването на BI платформата се оказва по-голям растеж на самия „Нов бизнес“ на лизинговата компания.

„Вече не губим време впоследствие да правим репортинг, тъй като на базата на BI инструмента взимаме бързи и адекватни решения, залагаме правилните ключови показатели, мотивационни схеми и като цяло постигаме прогнозите за ръст на лизинговия портфейл, който сме заложили в бюджета. Това за мен е най-голямата полза“, подчертава Йотова.

Само за месец февруари ОББ Интерлийз отчита 111% изпълнение на бюджета, а от началото на 2020 г. до края на февруари този процент с натрупване е 106%. Според Йотова цялостното внедряване на платформата улеснява не само ежедневната работа, но има и сериозен принос и значение за общото развитие на компанията. Именно и затова тя е убедена, че новите инструменти могат да бъдат полезни и в други звена на организацията, като например кредит риск репортинга на ОББ Интерлийз и ключови анализи за развитието на компанията.

Обратно към всички новини