За клиенти

ОББ Интерлийз стартира предлагането на лизингово финансиране с гаранция по програма COSME

23.11.2020

След като през лятото на 2020 г. ОББ подписа договор с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) в подкрепа на малкия и среден бизнес по програма COSME*, съгласно което ОББ Интерлийз получи 100 млн. лв. бюджет по гаранционно споразумение, ОББ Интерлийз интегрира гаранционния инструмент към лизинговите си продукти, като вече предлага широк набор от финансови решения, гарантирани от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ).

Финансовият инструмент COSME осигурява гаранционно покритие от 50% oт paзмepa нa лизингови сделки в лeвa и eвpo. Програмата позволява финансирането на сделки с размер до 3 млн. eвpo, като срокът може да бъде между 1 и 10 години в зависимост от спецификите на трансакцията.
С цел да удовлетвори нуждите на пазара и на своите настоящи и бъдещи клиенти ОББ Интерлийз разработи следните продукти за финансов лизинг с преференциални условия по програма COSME:

Продукт COSME Start up, насочен към български Стартиращи компании, развиващи дейност от не повече от 1 година;
Продукт COSME Support, насочен към малки и средни предприятия с граничен кредитен риск и предлагащ финансиране при минимална първоначална вноска;
Продукт COSME Long Life, предлагащ срок на лизинговото финансиране с минимален срок от 72 месеца;
Продукт COSME Green, предлагащ възможност за финансиране на електрически и хибридни автомобили и/или оборудване, свързано с възобновяема енергия за нуждите на малките и средни предприятия.

Чрез тези продукти ОББ Интерлийз предлага финансови решения за нуждите и спецификите на пазара, като цели да достигне до възможно най-голям брой малки и средни предприятия, да бъде техен неизменен партньор и да предостави професионална и компетентна услуга в полза на развитието на бизнеса.


Със стартирането на финансиране по програма COSME в подкрепа финансирането на малки и средни предприятия, ОББ Интерлийз предлага на своите клиенти, отговарящи на критериите за допустимост, продукти с преференциални условия, които ще бъдат обезпечени с финансов инструмент от Европейския инвестиционен фонд и  които ще предложат по-голяма сигурност и свобода на бизнеса.

Това заяви Рудолф Кипта, главен изпълнителен директор на ОББ Интерлийз.

*Настоящата Гаранция е предоставена от COSME и Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), създаден по силата на Плана за инвестиции за Европа. Целта на ЕФСИ е да подпомогне финансирането и прилагането на продуктивни инвестиции в Европейския съюз и да се осигури нарастването на достъпа до финансиране.

Обратно към всички новини