Иновации

ОББ Интерлийз е първата лизингова компания на българския пазар, която дава възможност за дистанционно подписване на договор за лизинг чрез мобилно приложение

27.01.2020

Иновативната услуга на ОББ Интерлийз ЕАД и Евротръст Технолъджис АД въвежда нов начин за сключване на договори за лизинг на българския пазар – дистанционно чрез мобилно приложение

ОББ Интерлийз, част от белгийската КВС Груп, съвместно с българската компания за удостоверителни услуги Евротръст Технолъджис осигуряват възможност на своите клиенти да подпишат своя договор за лизинг дистанционно, без да е необходимо да посещават офис на лизинговата компания или офис на доставчика на избрания от тях лизингов актив.

Към настоящия момент всички договори за лизинг на ОББ Интерлийз се сключват единствено и само на хартиен носител в офис на компанията, офис на доставчика на лизинговия актив или в нотариална кантора, като това обикновено отнема повече от един работен ден. Новият процес осигурява бързина и спестява усилия на клиентите – те не са обвързани от натовареността на лизинговата компания, нито от работното ѝ време и местонахождението на офисите ѝ и могат да получат, прочетат и подпишат договора си за лизинг за минути в удобно за тях време през мобилното приложение на Евротръст.

Освен удобство и бързина, дигиталното подписване на договор за лизинг през мобилното приложение на Евротръст осигурява на клиента екземпляр от документа незабавно след неговото подписване и гарантира самоличността на страните чрез силата на Квалифицирания електронен подпис (КЕП). А подписването, освен всичко описано по-горе, е и напълно безплатно за клиента.

„ОББ Интерлийз си е поставила за цел да наложи дигиталното сключване на договори в компанията като основен процес, както и да разшири обхвата на услугата и за договори с доставчици и други контрагенти на компанията“, сподели Рудолф Кипта, главен изпълнителен директор на ОББ Интерлийз.

„Предоставянето на богат набор от услуги за решаване на проблема с времето и разстоянието между клиент и експерт за максимално улеснение и удобство на клиентите е амбиция на всички дружества от групата на KBC”, коментира Петър Андронов, главен изпълнителен директор на ОББ и кънтри мениджър на КВС Груп за България.

В юбилейната за ОББ Интерлийз година, в която тя отбелязва 25 години успешна дейност на българския пазар, възможността за дигитално подписване на договори за лизинг е само първото от серия иновативни нововъведения, които компанията предвижда.

Обратно към всички новини