Корпоративна култура

Корпоративната стратегия на КВС Груп се основава на четири стълба:

  1. Поставяме нашите клиенти в центъра на всичко, което правим.
  2. Стремим се да предлагаме уникални банкови и застрахователни услуги.
  3. Фокусираме се върху дългосрочното развитие на групата за постигане на устойчив и доходоносен растеж.
  4. Приемаме изключително сериозно нашата отговорност към обществото и местните икономики.